Linde Green - produceret ved brug af 100% vedvarende energi

Linde Green er din mulighed for yderligere at reducere jeres CO2-udledninger og blive et endnu mere bæredygtigt valg for jeres kunder!

Hos Linde holder vi fokus på vores mission om at gøre verden mere produktiv. Bæredygtighed er en hjørnesten i dette arbejde og med konceptet Linde Green - en unik serie af flydende gasser uden klimapåvirkning - tager vi et godt skridt mod den bæredygtige fremtid.

100% CO2-neutrale flydende gasser: Argon, Oxygen, Nitrogen og CO2

Ved produktion og transport af Linde Green gasser anvendes vedvarende energi og grønt brændstof.  

En meget lille del klimakompenseres gennem certificerede skovrejsningsprojekter.  

I det nordiske produktions- og distributionssystem anvendes elektricitet fra vind og sol med Guarantees of Origin (GO) (GoO)til produktion. Mængden af vedvarende energi indkøbes med udgangspunkt i den aktuelle efterspørgsel efter Linde Green produkter.

  • Grøn kilde
  • Vedvarende energi og grønt brændstof
  • Mindre, resterende CO2-udledninger klimakompenseres

Alt i alt reducerer dette klimaaftrykket ved CO2-udledninger (GHG) med op til 95 %. Resterende CO2-udledninger kompenseres gennem Plan Vivo skovbrugsprojekter, hvilket resulterer i et 100% CO2-neutralt produkt. Læs mere.
Tag det næste skridt med Linde Green

Wind_Energy

Med Linde Green støtter vi op om vores kunders klima- og miljøambitioner

Lindes kunder får med Linde Green mulighed for at reducere deres CO2-udledning og forbedre konkurrenceevnen i de gasforbrugende processer.

Hos Linde udvikler vi løbende nye applikationer og mere effektive luftsepareringsmetoder. Linde Green udgør en ny tilgang til produktionen og er et godt skridt på vejen mod den bæredygtige fremtid.

I tæt samarbejde med vores kunder støtter vi dem i at nå deres mål for bæredygtighed. Sammen ønsker vi at gøre verden mere produktiv - og meget mere grøn! Download Linde Green brochure her.

Måling og dokumentation

Linde er blandt de første til at introducere flydende industrielle grønne gasser – og hermed at gøre det muligt at reducere klimaaftrykket både via vores egen produktion samt vores kunders forbrug. Linde Green kunder vil årligt modtage et certifikat, som dokumenterer reduktionen i CO2-udledningen, opnået med Linde Green.

Tredjepartsvalideret

Linde måler og dokumenterer alle CO2-udledninger og leverer fuld sporbarhed. Hvert trin i produktion og produktets processer valideres af tredjepart*. 

Klimaaftrykket er beregnet ved hjælp af European Industrial Gas Associations (EIGA) beregningsmetode til at bestemme produktets klimaaftryk. 

*KPMG er en international revisions- og konsulentvirksomhed

Er du klar til det næste skridt mod den bæredygtige fremtid?


Hvor meget CO2 vil blive reduceret ved brug af vedvarende energi?*

woman

Hvor meget CO2 vil du spare klimaet for?

Op til 518 kg CO2 per ton produkt

Et skift til Linde Green for henholdsvis et ton LOX og et ton LIC, vil reducere CO2 udledningen med dét, der svarer til at køre en normal bil 2.550 km og 850 km.

Linde Green kort fortalt

  • Den samme produktkvalitet og kvalitetssikring - blot 100% CO2-neutralt
  • Produktionen baseres på veldokumenterede vindkraft- og solenergiprojekter
  • Grønt brændstof anvendes til transport
  • De resterende udledninger klimakompenseres gennem certificerede skovrejsningsprojekter
  • Linde Green er auditeret og valideret af tredjepart
  • Linde Green kunder modtager et certifikat med beregninger om, hvor meget
  • Linde Green har sparet kunden i CO2-udledninger

Interesseret i at få mere at vide?