myacc_balancemyacc_checkoutprefmyacc_communicationmyacc_contactinfomyacc_cylindermyacc_deliveriyinfomyacc_docdownloadmyacc_ebillingmyacc_marketingmyacc_onlineservicesmyacc_ordersmyacc_payinvoicesmyacc_paymentcardinfo

Industrielle gasser

AGA leverer en lang række industrielle gasser til forskellige industrier, herunder tøris, beskyttelsesgasser, levnedsmiddelgasser, lasergasser, rene gasser, kølemidler og brændgasser. Vi tilbyder gasflasker af aluminium, stål og GENIE

Tøris

Tøris er CO2 i fast form. AGA tilbyder tøris i blokke, skiver, pellets (1,7-3 mm) eller nuggets (12-16 mm). AGA sikrer, at al tøris, der bruges i forbindelse med levnedsmidler, overholder EU krav (E290), samt at isen er sporbar

Levnedsmiddelgasser

AGA leverer BIOGON® levnedsmiddelgasser i levnedsmiddelkvalitet i CO2, nitrogen, oxygen og blandinger til beskyttende atmosfære. Vores levnedsmiddelgaser er i overensstemmelse med alle regler for fødevarekvalitet, fx EC-direktivet 96/77/EC

Brændgasser

Et antal brændgasser anvendes til industrielle formål i forbindelse med oxygen eller luft, f.eks. acetylen og hydrogen.

Lasergasser

Specielle gasser til laserskæring og – svejsning. Rene gasser og blandinger.

Øvrige gasser

Her finder du bl.a. ballonhelium, indåndingsluft og
-oxygen.

Rene gasser

Rene gasser, fx Argon, Nitrogen, Oxygen og CO2, der bruges i et bredt spektrum af processer.

Kølemidler

AGA tilbyder et komplet kølemiddelprogram med løsninger tilpasset branchens behov. AGA´s kølemiddelprogrammet omfatter naturlige kølemidler såvel som HFC-gasser. AGA’s flasker er mærket med AGA ICC® og kan kombineres med ACCURA® flaskestyring

Baggas

Gasser til rodbeskyttelse eller lækagesøgning, som fx FORMIER®

Beskyttelsesgasser

Her finder du beskyttelsesgasser til de fleste svejsemetoder og -materialer, både standard- og premiumgasser, MISON®.

Flydende Nitrogen - LIN

Flydende nitrogen i kryobeholdere

Lejeaftaler

Hvis du anvender gas regelmæssigt i en længere periode, er det mere omkostningseffektivt at betale lejen for anvendelsen af flaskerne forud. Linde tilbyder forudbetaling af lejen for 1, 3 eller 5 år.